10/18/2023

Emagic ia măsuri pentru combaterea speculei și fraudelor cu bilete Coldplay și protejarea fanilor

[For English version please scroll down.]

Revânzarea ilegală a biletelor la suprapreț, cunoscută și sub denumirea de “scalping”/ “bișniță”, precum și cazurile de înșelăciune prin vânzarea de mai multe ori a aceluiași bilet, au devenit probleme tot mai mari în industria evenimentelor. Aceste practici nu numai că afectează fanii pasionați, care se confruntă astfel cu prețuri exorbitante sau cu imposibilitatea de a li se permite accesul la eveniment, dar și subminează integritatea evenimentelor și încrederea publicului.

Emagic a comunicat că va acționa împotriva speculei și fraudelor cu bilete de spectacol și că ia măsuri ferme pentru a combate practicile neloiale, contrare activităților cinstite și principiilor bunei-credințe, care sunt de natură să cauzeze prejudicii fanilor.

Pentru cele două evenimente Coldplay pe care le pregătește pentru 2024, organizatorul a declarat că a solicitat sprijinul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și structurilor Poliției Române, și cu ajutorul partenerilor de ticketing oficiali a luat măsuri pentru combaterea achizițiilor prin intermediul boților, practicilor de revânzare la suprapreț sau vânzarii multiple a unui singur bilet, astfel încât să protejeze adevărații fani și să le asigure acces la prețuri corecte.

Datorită cererii mari, biletele pentru concertele Coldplay, ce vor avea loc anul viitor pe Arena Națională din București, s-au epuizat într-un timp record, ceea ce a dus la apariția a numeroase oferte de revânzare pe platforme terțe, cu care organizatorul a comunicat că nu are contract de intermediere a vânzării de bilete. “Astfel de bilete nu pot fi verificate, iar consumatorii nu au garanția că sunt deținătorii unui bilet original, valid sau ai unui bilet falsificat, ori care a fost deja vândut de mai multe ori. Facem un apel la public să fie vigilent și să nu își cumpere bilete decât de la distribuitorii autorizați. La rândul nostru, monitorizăm activ platformele de social media și cele de revânzare a biletelor și luăm măsuri pentru protejarea fanilor și a clienților noștri, care pot implica inclusiv anularea biletelor revândute in mod fraudulos.” – a declarat Laura Coroianu, Managing Partner Emagic.

Emagic își ia angajamentul de a proteja interesele fanilor și de a-i asigura că participarea la evenimentele lor preferate rămâne accesibilă și autentică. Prin colaborarea strânsă între organizator, distribuitorii de bilete autorizați, autorități și fani, Emagic speră să obțină rezultate semnificative in lupta împotriva practicilor ilegale de revanzare a biletelor de spectacol.

***

Ce poți să faci ca să te asiguri că biletul tău este valid și că vei putea face accesul la evenimentul mult așteptat:

– asigura-te întotdeauna că achiziționezi bilete doar de pe platformele de ticketing comunicate oficial de organizator (acestea pot fi identificate ușor pe afișul oficial al unui eveniment, pe websiteul organizatorului sau în evenimentul oficial creat pe rețelele de socializare de către organizator) ;

– cumpără bilete de spectacol doar de pe platforme de ticketing cunoscute și verificate, care au contracte cu organizatorii;

– nu cumpăra niciodată bilete de la persoane fizice, întrucât există posibiltatea că același bilet să fi fost revândut mai multor persoane, ceea ce îți va invalida accesul la eveniment în momentul scanării biletului.

Emagic takes a stand against ticket scalping and fraud with Coldplay tickets to protect fans

The illegal resale of tickets at inflated prices, also known as “scalping”, as well as cases of fraud through the multiple sale of the same ticket, have become increasingly significant issues in the events industry. These practices not only affect passionate fans, who are faced with exorbitant prices or the inability to access the event, but also undermine the integrity of the events and the public’s trust.

Emagic, one of the top promoters of the local and international live music industry, which has organized some of the largest and most complex events in Romania, such as Metallica, Lady Gaga, Madonna, Roger Waters’ “The Wall,” and Depeche Mode, has announced that it will take action against ticket scalping and fraud and is taking strong measures to combat unfair practices that go against honest activities and principles of good faith, which are likely to cause harm to fans.

For the two Coldplay events schelduled to take place in 2024, the organizer has stated that they have requested the support of the National Authority for Consumer Protection and the Romanian Police. With the help of official ticketing partners, they have taken measures to combat purchases made via bots, ticket scalping practices, or the multiple sale of a single ticket, in order to protect true fans and ensure their access to fair prices.

Due to high demand, tickets for the Coldplay concerts, which will take place next year at the National Arena in Bucharest, sold out in record time, leading to numerous resale offers on third-party platforms. The organizer has stated that they do not have a ticket resale intermediary contract with these platforms. “Such tickets cannot be verified, and consumers do not have the guarantee that they are holders of an original, valid ticket or a counterfeit ticket that has already been sold multiple times. We urge the public to be vigilant and only purchase tickets from authorized distributors. We actively monitor social media platforms and ticket resale platforms and take measures to protect our fans and customers, which may include canceling fraudulently resold tickets.” said Laura Coroianu, Managing Partner of Emagic.

Emagic is committed to protecting the interests of fans and ensuring that their participation in their favorite events remains accessible and authentic. Through close collaboration between the organizer, authorized ticket distributors, authorities, and fans, Emagic hopes to achieve significant results in the fight against illegal ticket resale practices.

What to do to ensure that your ticket is valid and that you will be able to access your long-awaited event:

– always make sure to purchase tickets from ticketing platforms officially communicated by the organizer only (these can be easily identified on the official event poster, the organizer’s website, or the official event created on social media by the organizer);

– only buy concert tickets from well-known and verified ticketing platforms that have contracts with the organizers;

– never buy tickets from individuals, as there is a possibility that the same ticket has been resold to multiple people, which will invalidate your access to the event when the ticket is scanned.