01/26/2021

AWAKE 2.0 NOMAD EDITION

Festivalul AWAKE revine în vara aceasta sub o nouă formă, adaptată pandemiei.

Primul festival boutique din România, AWAKE, va reveni în 2021 sub forma unei serii de evenimente cu capacitate limitată, ce se vor desfășura în această vara în mai multe orașe din țară. Biletele achiziționate pentru ediția din 2020 rămân valabile pentru oricare dintre orașele în care vor avea loc noile ediții AWAKE.

AWAKE a fost primul festival autohton care a anunțat faptul că ediția din 2020 nu va mai avea loc, imediat ce impactul pandemiei de Coronavirus COVID – 19 a devenit evident la finalul lunii februarie a anului trecut, înainte că guvernul român să anunțe interzicerea festivalurilor din vară.  “Încă din vara anului trecut am decis să ne păstrăm echipa și să lucrăm la un plan care să readucă AWAKE sub forma unui festival cât mai sigur, adaptat pandemiei. Evident că am sperat că vom putea reveni la muncă în mod ‘normal’ în 2021, dar nu puteam să ne bazăm doar pe speranță. Suntem aproape în februarie și în continuare activitatea întregului sector de evenimente este oprită, nu avem siguranța că în vară se vor putea organiza festivaluri cu zeci de mii de oameni sau vor fi permise tot evenimentele cu capacitate limitată.” a declarat Laura Coroianu, directorul festivalului.

AWAKE 2021 va deveni astfel un festival nomad, urmând a se desfășura în fiecare weekend într-un alt oraș din țară. În acest moment lista include, alături de domeniul Teleki din Gornești, Mureș, cel puțin încă patru orașe: Constanța, Iași, Cluj Napoca și București.  “Pandemia a venit cu restricții și chiar o reticență în a mai călători, prin urmare unul dintre scopurile noastre a fost să putem duce feeling-ul de festival la fanii AWAKE acasă, la ei în oraș. AWAKE se va adapta anul acesta, va fi un festival “nomad”, în care siguranța participanților și respectarea normelor legale în vigoare devin priorități. Vom păstra desigur ADN-ul de festival boutique de artă, muzică și idei, rămânând astfel fideli conceptului original AWAKE, dar vom veni și cu un upgrade inovator pe partea de experiență.” a adăugat Laura Coroianu.

Capacitatea noilor evenimente AWAKE va fi limitată, în acest moment festivalul bazându-se pe un scenariu ce va permite acomodarea între 1000 și 3000 de oameni pe zi în fiecare oraș. Purtarea măștii, păstrarea distanței sociale, vaccinarea, testarea rapidă, minimizarea aglomerării de oameni sunt principalii factori ce au fost luați în calcul în planificarea festivalului, scopul principal fiind cel de a asigura sănătatea și siguranța tuturor celor implicați în evenimente, de la artiști și public, la echipa de organizare. “AWAKE a atras mereu un public implicat, responsabil, și nu ne facem griji cu privire la faptul că fanii festivalului reprezintă target-ul perfect pentru a practica acest tip de solidaritate. Suntem în discuții cu reprezentații autorităților și încercăm să obținem cât mai din timp un răspuns clar în ceea ce privește normele legale pe care statul român le va impune pentru evenimente, dar din experiența anului trecut știm că acest lucru poate dura. Sperăm totuși să ne putem baza curând pe direcții concrete, să putem trece în etapă următoare a organizării.” a declarat Guido Janssens, managing partner Emagic (compania-mama a AWAKE).

 

Mai multe detalii despre locațiile evenimentelor, datele de desfășurare, dar și despre concept, line-up și bilete vor fi anunțate în curând.

Festivalul AWAKE este implementat în 2021 cu sprijinul Granturilor SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA. Valoarea finanțării nerambursabile este de 937.562,65 lei (193.731,30 euro).

 

ENGLISH_______________________________________________________________________________________________________________________________

AWAKE Festival is coming back this summer in a new pandemic-tailored frame.

 

AWAKE, the first boutique festival in Romania, is coming back in 2021 through a series of events with limited capacity, which will take place this summer in a few cities in our country. Tickets you have purchased for the 2020 edition remain valid for any of the cities in which the new AWAKE editions will take place.

AWAKE was the first local festival to announce that the 2020 edition was going to be cancelled, immediately after the COVID-19 pandemic impact became obvious at the end of February last year, before the Romanian Government announced the ban of summer festivals.

“Ever since last year’s summer, we decided to keep our team together and start working on a plan to get AWAKE back in the shape of a safe festival, adapted to the pandemic. We obviousy had hopes to resume work and get back to ‘normal’ in 2021, but we could not base our festival on hope only. We are approaching the month of February and all the activities of the events sector are still on hold, without having any certainty that during this summer it will be possible to organise festivals of tens of thousands of people or if limited capacity events will be permitted.” Laura Coroianu, Director of AWAKE Festival declared.

The new AWAKE 2021 will become a nomad festival and will take place on weekends in different cities in the country. For the time being, the list of cities includes, next to Teleki Estate in Gornesti, Mures, at least four other cities:  Constanta, Iasi, Cluj-Napoca and Bucharest.  “The pandemic came with restrictions and reluctance to travel, so one of our objectives is to bring back the AWAKE festival feeling in the homes of the fans, in their own cities. AWAKE is going to adapt this year to the pandemic development and will become a “nomad” festival, where the safety of the participants and complying with current local legal norms become a priority. We will of course keep AWAKE’s ADN of a boutique art, music and ideas festival, remaining loyal to our original AWAKE concept” Laura Coroianu added.

The capacities for the new AWAKE events will be limited, at the present time we base our plans on a scenario which will allow us to receive a number of 1000 to 3000 people daily in each city. The wearing of face coverings, keeping a safe distance, vaccination, quick testing and minimising crowding are the main factors which were considered in planning the festival, our main objective being to assure the health and safety of all those involved in these events, from the performing artists and the public, to the staff working at the festival.

“AWAKE always attracted a responsible and engaged public, we have no doubt that our festival’s fans are the perfect public target to put into practice this type of solidarity. We are currently in contact with the local authorities’ representatives and we are trying to get a clear response as soon as possible from their side regarding the legal norms which the Romanian Government will adopt for live events, but from last year’s experience we are aware that this process can be long. Still, we hope that soon we will be able to rely on specific directions so we can move forward and get to the next step in organising our festival. “, Guido Janssens, Managing Partner Emagic (AWAKE’s parent company).

 

More details concerning the locations of the events, dates, concept, line-up and tickets will soon be communicated.

 

AWAKE Festival is implimented with the support of EEA Grants 2014 – 2021 within the RO-CULTURE Programme. The value of the financing is 937.562,65 lei (193.731,30 euro).